הבטחת פירעון צ'קים דחויים

הבטחת פירעון צ׳קים
צ'ק חוזר ידוע כאחת הבעיות המרכזיות של העסקים בישראל, אשר פוגע קשות בתזרים המזומנים של העסקים ועלול ליצור משבר אמון בין בית העסק לבין לקוחותיו. על כן, קבוצת אפליצ'ק פיתחה אלגוריתם ייחודי ומתקדם המאפשר בדיקה והבטחת פירעון צ'ק דחוי, הן של לקוחות מהמגזר העסקי והן של לקוחות מהמגזר הפרטי. השירות מאפשר למקבלי הצ'קים לקבל אותם כתשלום בטוח, שכן במקרים בהם הצ'ק חזר בבנק, מקבל הצ'ק מקבל את התשלום המלא עבורו מאפליצ'ק והיא תחל בתהליך גביה מול החייב. ניתן לבצע את הבטחת הפירעון באמצעות אפליקציה, במחשב וכן כחלק אינטגרלי מממשק הקופה בבית העסק.