מעורבות בקהילה

מעורבות בקהילה
עמותת עמיחי נוסדה בשנת 1994 בהוד השרון, ביוזמת הורים לילדים עם מוגבלות שכלית- התפתחותית. הרעיון היה לקדם פעילויות העשרה ופנאי וליזום רצף פתרונות ארוכי טווח לרווחת האוכלוסייה בעלת נכויות התפתחותיות שונות המתגוררת באזור השרון. שמה של עמותת עמיחי מנציח את עמיחי שולזינגר ז"ל שנפל במלחמת השחרור.